budapest

szerkesztés

Utcanevek eredete - XI. kerület

Szerzők

  • Dezse Balázs

2013. 07. 04. 2:00

Újbuda egészen az 1930-as évekig az I. kerülethez tatozott, viszont az addig nagyrészt mezőgazdasági területen rohamosan nőni kezdett a népesség. Ekkor döntött a város vezetése egy új kerület létrehozásáról, mai határait pedig Nagy-Budapest létrehozáskor, 1950-ben kapta, Alberfalva és Kelenföld hozzácsatolásával. Utcanév-vadászatunk következő állomása a XI. kerület.

Fotó: Hirado.hu

Gazdagrét

1/9

1114 Budapest, Bartók Béla út

Címkék

Gazdagrét, Budapest egyik városrésze a XI. kerületben, de egy utat és egy teret is így kereszteltek el. Nevét (eredetileg Reiche Ried) onnan kapta, hogy az itt lévő gyümölcsösök a Dunántúl felől érkező csapadék lecsapódása miatt nagyon gazdag termést hoztak. A városrész klímája a mai napig hűvösebb, csapadékosabb, mint a belvárosé.
A Gazdagréti lakótelep egyébként az egyik legjobb megítélésű és leghíresebb lakótelep Budapesten, hiszen itt forgatták egykor a Szomszédok című sorozatot.

Kruspér utca

2/9

Ebben a kerületben az egyetemek miatt nem ritka, hogy különböző tudósokról neveznek el helyeket. Ezek közé tartozik a Kruspér utca, amely Kruspér István meteorológus és geofizikus emlékét őrzi. Az 1818-ben született tudós a méréstudomány úttörője volt, és nagyban hozzájárult a decimális mértékegységek (méter, kilogramm, stb.) magyarországi bevezetéséhez, illetve hozzá köthető az első magyar nyelvű földméréstani áttekintés megírása, és több geodéziai (földméréstani) eszköz kifejlesztése is.

Fotó: Kaszasoltvany.hu

Oltvány köz

3/9

A Gazdagréti lakótelep közelében található Oltvány köz neve is az egykori gyümölcsösökkel hozható összefüggésbe.
Az Oltvány olyan növényegyedet jelent, amelyben két vagy több oltási alkotóelem él együtt úgy, hogy az asszimilációt és a tápanyagfelvételt más alkotóelem végzi. Az oltás egyébként szövetátültetésen alapuló szaporodási módot jelent.

Fotó: Mai Manó Ház

Petzvál József utca

4/9

Akinek van jogosítványa (vagy aki szeretett volna, de nem sikerült megszereznie), az jól ismeri ezt az utcát, itt működik ugyanis a hírhedt KRESZ-vizsgaközpont, amely sokaknak okozott már álmatlan éjszakákat. Logikus lenne azt gondolni, hogy Petzvál Józsefnek köze van az autókhoz, de meglepő módon nincs. Az utca keresztapja mérnök-matematikus, egyetemi tanár és feltaláló volt, akinek a munkássága a mechanika, a ballisztika és a hangtan területeire is kiterjedt, bár tudományos hagytékának az egyik legfontosabb része a fénytan, azon belül pedig a lencserendszerek elméletének továbbfejlesztése.
Az utcát 1957-ben keresztelték át, eredetileg Albert utca volt.

Lágymányos

5/9

Lágymányos szintén egy városrész körülbelül 19 500 lakóval, de létezik Lágymányosi út, sőt korábban a Rákóczi hidat is Lágymányosi hídnak nevezték. Nevének eredete a mai napig vitatott, a találgatóknak pedig két fő tábora van: az egyik szerint a Lágymányos a lágy talajra utal, a másik szerint pedig a német “leutnant” szóra vezethető vissza, amelynek jelentése hadnagy.

Aga utca

6/9

Sokat törtük a fejünket ezen a néven, és egyetlen magyarázatot találtunk rá: az aga a béghez hasonlóan egy török rangot jelöl. A Janicsár agák a fővárosi rendőrség főnökei, akik saját divánnal, vagyis tanáccsal rendelkeztek, de részt vettek a nagyvezír divánjában is. Korábban az aga, az egyes hadtestek tábornokaira vonatkozott.

Bakator utca

7/9

A bakator egy kékespiros bogyójú, régi magyar bortermő szőlőfajtát jelöl, amelyből mára csupán elenyésző mennyiség maradt meg. A piros bakator csemegeszőlőnek is kiváló.

Ajnácskő utca

8/9

Ajnácskő egy főleg magyarok lakta község Szlovákiában Rimaszombattól 30 km-re délre, a Gortva patak mentén. Egyik fő nevezetessége a bazaltkúpra épített vár romjai, a másik pedig a Ragács tűzhányó egyik megmaradt krátere.
Hasonlóan egy szlovák községről nevezték el a XI. kerülethez tartozó Szádelő utcát, illetve a Homonna utcát. Ez utóbbi Kelet-Szolvákiában, Eperjestől mintegy 70 km-re található. Itt született Trefort Ágoston reformkori oktatáspolitikus, akinek többek közt az Bölcsészkarának tere őrzi az emlékét.

Himfy utca

9/9

A név Kisfaludy Sándor költő Himfy szerelmei című kötetére utal. Ebben a műben lett népszerű az úgynevezett Himfy-versszak, amely egy egészen sajátos versforma. A 12 soros trochaikus strófa belső tagolódása négysoros periódusokból épül fel. Az előszakasz két periódusból áll, szótagszáma sorpáronként: 8+7, ríme: a b a b, c d c d; az utószakasz egy periódusnyi, szótagszáma sorpáronként: 8+8 és 7+7, ríme: e e és f f.

Hasonló tartalmak

Admin mode