Ez a cikk több mint 1 éve frissült, elképzelhető, hogy a benne szereplő információk elavultak.

látnivalók és kultúra

szerkesztés

A tökéletes fáraó sírjának tökéletes feltárása – A Szépművészeti Múzeum új kiállításán jártunk

Szerzők

  • Nagy Zsófia

2021. 09. 20. 16:24

II. Amenhotep fáraó körülbelül 3400 évvel előtti, Kr. e. 16. századi uralkodása igazi fénykor volt az Egyiptomi Birodalom történetében, nem is csodálkozunk, hogy a legendás uralkodót pazar sírkamrába temették. Az viszont puszta szerencse, hogy az elmúlt több mint három évezredet, miközben kultúrák virágoztak és buktak el körülötte, a legendás fáraó teste majdnem zavartalan nyugalomban töltötte. Ezért is volt különleges a sírt végül aprólékos gonddal feltáró francia Victor Loret 1898-as felfedezése, így a Szépművészeti Múzeum új kiállítása, A fáraó sírjának felfedezése a hatalmas uralkodó mellett az egyiptológia kalandos történetéről is szól. Mindezt pedig a felfedezett sírkamra monumentális másolata köré felépülő tárlatból tudhatjuk meg.

II. Amenhotep, a fáraó

Az Újbirodalom idején II. Amenhotep fáraó a 18. dinasztia tagjaként atyja, III. Thotmesz, az Egyiptom Napóleonjának is nevezett legendás hadvezér után örökölte meg a birodalmat. Kezdetben hadjáratokat vezetett, de miután rájött, hogy atyja harctéri sikereit nem tudja túlszárnyalni, nekilátott az államszervezésnek és a nepotizmusnak a korszakban amúgy is anakronizmusnak ható kliséjén elegánsan átlendülve, gyermekkori barátait, dajkájának és tanítóinak családtagjait menő állami pozíciókba ültetve békét és stabilitást hozott a birodalomba, amelynek területe ekkor a mai Dél-Szudántól egészen az Eufráteszig terjedt.

Királyfej (II. Amenhotep), Újbirodalom, 18. dinasztia, magasság: 40 cm

Fotó: © Koppenhága / Copenhagen, Ny Carslberg Glyptotek, Fotó / Photo By Ole Haupt

A kiállítás első részében a fáraó uralkodásáról, államszervezetéről és személyiségéről szerezhetünk képet. Ebből a részből kibontakozik a kemény sportot és a gyors lovakat kedvelő, evezésben és futásban egyaránt kiváló, atletikus és versengő uralkodó képe, aki szerette, ha erős testalkattal és békés arccal, jó államszervezőként ábrázolják, sportolóként pedig elképzelhető, hogy ő (pontosabban egy róla készült sztélé) ihlette az Iliász egyik jelenetét. Itt kell megjegyeznünk, hogy minden tiszteletünk az egyiptológusoké, akik az ábrázolásokat nemcsak a rajtuk lévő hieroglifák és különböző hatalmi attribútumok, de arcvonások alapján is képesek felismerni.

Amenhotep sztélét tartó szobra (sztelofór), Újbirodalom, 18. dinasztia, III. Thotmesz vagy II. Amenhotep uralkodása, magasság: 32,3 cm

Fotó: © Koppenhága / Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek, Fotó / Photo By Ole Haupt

A békés, jó államszervező képét az is erősíti, hogy II. Amenhotep uralkodása kezdetén nem hajtott végre radikális változtatásokat, lassan cserélte le nagy tiszteletnek örvendő apja apparátusának vezetőit. Ezeket a pozíciókat amúgy „a Kap fiai”, az egyiptomi felső osztály és az egyes külföldi fejedelmek gyermekeinek oktatásáért felelős udvari intézmény képzésében részesültek töltötték be. A kiállítás egyik legérdekesebb darabja éppen Kenamonnak, a király tejtestvérének (előkelő édesanyja szoptatós dajkaként az újszülött uralkodót is táplálta) a sírjában talált szekeréről készült életnagyságú másolat.

Légy alakú függő, Újbirodalom, 18. dinasztia, hosszúság: 1,2 cm

Fotó: © Museo Archeologico Nazionale Firenze – Direzione Regionale Musei Della Toscana

Sok mindent elmond az abszolút hatalom természetéről, hogy ugyan sokat tudunk az egyiptomi kiváltságosok életéről, az alsóbb rétegek és a szegények mindennapjairól viszont szinte semmit. A tárlaton is a felsőbb osztályok berendezési tárgyait, öltözködési, étkezési és temetkezési szokásait ismerhetjük meg. Az előkelők kétemeletes, a közéleti és a magánfunkciókat jól elkülönítő otthonában lámpásokkal vagy elegáns, szépen kidolgozott kandeláberekkel világítottak, sok szőnyeg volt, és nagy szerep jutott a különböző méretű díszes dobozoknak is. A ruházkodást nem vitték túlzásba, az előkelők öltözékét kiegészítő köpenyek, vállkendők csak később jöttek divatba, a már-már sztereotípiaszámba menő hatalmas parókákat pedig csak ünnepekkor viselték. Nagy gondot fordítottak viszont a tisztálkodásra, balzsamokkal, olajokkal ápolták testüket, a történelemkönyvekből is ismerős erős, malachitból vagy galenitből készült kihúzóval festett uniszex pandaszem pedig nemcsak szépészeti célokat szolgált, hanem a napsütéstől is védett.

Victor Loret, a felfedező

A kiállítás második részében a fáraói udvartartástól néhány ezer évet ugrunk a sírkamra 1898-as felfedezésének időszakához. 

Az egyiptológia hőskorának tudományos hatásait nagyon nehéz a mi szempontunkból fölbecsülni, kevés tudományos eredmény gyakorolt például olyan villámgyors és átfogó hatást a művészetre és a kultúrára, mint például Tutanhamon II. Amenhotep sírjának közelében, szintén Thébában, a Királyok völgyében található temetkezési helyének feltárása 1922-ben. 

1898-ban készült fénykép Victor Loret-ról, amint a III. Amenhotep fáraó múmiapólyáira írt feliratokat másolja

Fotó: © Milánó/Milan, Universitá Degli Studi Di Milano, Biblioteca E Archivi Di Egittologia

A kiállításon bemutatott felfedezés különlegessége, hogy II. Amenhotep volt az első olyan fáraó, akit saját nyughelyén, szarkofágjában találtak meg. Jóllehet a sírt az ókorban kifosztották, már a Krisztus előtti első évezredben rendbe hozták, ekkor rejthették ide még kilenc újbirodalmi fáraó koporsóba helyezett múmiáját, ami az amúgy is fontos felfedezés jelentőségét tovább növelte, hiszen fény derült arra, hogy hova tűntek a Királyok völgyének szarkofágjából az uralkodók.

Fotó: We Love Budapest

Victor Loret felfedezésének híre is végigfutott az egész világon. Rendkívül érdekes a korabeli magyar újságok beszámolóit olvasni a kiállításon. „Ó boldog II. Amenofis! Oly sok király közül, a kik mind arra törekedtek, hogy hozzáférhetetlen rejtekhelyek mélységeibe ágyazzák el örökös időkre múmiáikat, ő az egyedüli, akit meghagytak kősírjában; ezért is olyan nagy a tolongás, valahányszor megnyitja síri termeit”, írja például a Budapesti Hírlap. Loret amúgy a korabeli lehetőségekhez képest kiváló munkát végzett, nagyon precízen, pontosan, elképesztő alázattal dokumentálta a feltárás szakaszait, amely nem kevés türelmet igényelt, hiszen az egyes kamrákhoz vezető termeket egyenként kellett feltárni, és csak akkor lehetett továbbhaladni, ha egy-egy munkafázis már lezárult. Az érzés tehát nagyjából ahhoz hasonlíthatott, mint amikor a csörgésből sejtjük, hogy a kedvenc, vízilovas játékunk van a kindertojásban, de anyukánk csak akkor engedi kibontani a sárga kis műanyag dobozt, ha a csokit már megettük.

II. Amenhotep sírkamrája

Fotó: © Theban Mapping Projekt

A sírkamra, az egyiptomi túlvilág mementója

Mi is így, ezeknek az érdekes részleteknek a megismerése után juthatunk el a sírkamra életnagyságú másolatába. Az installáció nagyon izgalmas, hiszen egy zegzugos útvesztőszerűségen kell átmennünk, ahol egy percre sírrablónak vagy felfedezőnek érezhetjük magunkat, ki-ki a maga temperamentuma szerint. Az eredeti sírnak a kiállításon is megtekinthető alaprajzából láthatjuk, hogy az általunk megtekinthető, csodásan díszített terem volt a temetkezési hely központja, amely körül négy kisebb oldalterem helyezkedett el a kilenc múmiával

Különösen izgalmasak annak a fiatal nőnek a földi maradványai, aki genetikai vizsgálatok szerint még talán Tutanhamon anyja is lehetett, és akinek arcát olyan sérülés torzítja el, amely akár okozója is lehetett a halálának.

Taweret istennő üvegszobrocskájának töredéke, Újbirodalom, 18. dinasztia, II. Amenhotep uralkodása, magasság: 3,3 cm

Fotó: © Hannover, Museum August Kestner

A sírkamra másába lépve az embert valósággal mellbe vágja az arany és a kék csodálatos összhangja, a hat díszes oszlop által szabott finom arányok. A dekorációk az Amduatnak, az egyiptomi túlvilágról szóló könyvnek az eseményeit vonultatják föl. Eszerint a napisten az éjszaka 12 órája alatt látogatást tesz a túlvilágban, útján pedig az újjászületés érdekében a halott fáraó is elkíséri. A történet a szarkofág mögötti részen kezdődik, és a falakon, az óramutató járásának megfelelően halad tovább. A kamra mennyezete kék, arany csillagokkal díszített, ami jellemző volt az időszak fáraósírjaira.

Fekete alapszínű, múmia alakú koporsó, Újbirodalom, 18. dinasztia vége – 19. dinasztia eleje, hossz: 200 cm

Fotó: © Debrecen, Déri Múzeum, Déri Frigyes Gyűjtemény /Déri Museum, Déri Frigyes Collection

A kiállítás további részében az előkelők temetkezési szokásaiba és az egyiptomiak túlvilágról alkotott képzeteibe tekinthetünk be. Fontos megjegyezni, hogy többféle elképzelés élt egymás mellett a túlvilági életre vonatkozóan, de az elhunyt földi testének minél teljesebb megőrzése és az ezzel kapcsolatos rituálék minden esetben meghatározták a túlvilági élet lehetőségeit. Kezdetben inkább az életben használt tárgyakkal, illetve azok másolatával díszítették a sírokat, a későbbiekben egyre nagyobb szerephez jutottak a kifejezetten túlvilági használatra szánt elemek. A sírok „lakói” javarészt férfiak, a nők és a gyermekek nyughelyei jóval dísztelenebbek voltak.

Noferhaut sztéléje, Újbirodalom, 18. dinasztia, III. Thotmesz uralkodása, magasság: 98 cm

Fotó: © Budapest, Szépművészeti Múzeum

A tárlat a Szépművészeti Múzeum első nagy kiállítása a karanténidőszak után, amely jelentősen kiegészítve mutatja be a II. Amenhotepről szóló, 2017-es milánói tárlat anyagát, és olyan kiváló intézményekből is kölcsönöztek hozzá, mint a British Museum vagy a bécsi Kunsthistorisches Museum, de brüsszeli, olaszországi és koppenhágai intézményekből is érkezett anyag Budapestre. A tárlathoz színvonalas katalógus is készült, a tárgyak pedig még az izgalmas kísérőszövegek nélkül is olyan megkapó esztétikai minőséget képviselnek, hallgatag, ősi szimmetriájuk annyira rabul tudja ejteni a szemlélőt, hogy a kiállítás megtekintése után lehetőleg szemellenzővel sétáljunk végig az ajándékbolton, ha nem akarunk egy sírkamrányi egyiptomi tárgymásolattal hazatérni.

Hasonló tartalmak

Admin mode