Az Ady Endrét középpontba állító beszélgetések második alkalmán a PIM muzeológusainak tolmácsolásában alkothatunk képet egyfelől a bohém művészről, másfelől a korabeli fotográfia technikai hátteréről, valamint a fényképészetet akkoriban jellemző esztétikai sajátosságokról. A tárgyalt művészportrék esetében kifejezett szándék nyilvánul meg, hogy közvetítse a költő általi „üzenetet”, amely Ady saját, nagyon is tudatos imázs-építéshez szorosan hozzátartozik. A beszélgetőpartnerek E. Csorba Csilla művészettörténész és Borbás Andrea irodalomtörténész lesznek.

Címkék