kultúra

szerkesztés

Újbuda ikonikus tornyai – a Szent Imre-templom

Szerzők

  • We Love Budapest

2016. 01. 19. 13:13

A Feneketlen-tó partján álló épületegyüttes története már önmagában is érdekes. A gimnáziumot a ciszterci rend építtette, majd a kéttornyú templom volt a következő a sorban. Eredetileg egy harmadik tömb is épült volna, de ez a háború miatt végül nem valósult meg. Bejártuk a területet, ahol egy kellemes, új központ jöhet létre – amihez ráadásul szinte minden adott már most is. Csak el kell fogadni az építészek terveit.

Madártávlatból

A Gellért-hegy és a Feneketlen-tó között egy érdekes épületegyüttest találunk. A tó és a hegy alatt meghúzódó hőforrások régen egy természetes egységet alkottak, ami mára az emberi tevékenységnek köszönhetően megváltozott. A hegy és tó nemcsak a föld alatt, hanem afölött is egy vizuális egységet alkot - ebbe az egységbe képzelték bele a múlt évszázad 10-es, 20-as éveiben azt a neobarokk épületegyüttest, amely a tó fölött állva, azzal egy kompozícióban akár a "budai Versailles" is lehetne.

Újbuda ikonikus tornyai – a Szent Imre-templom

Fotó: Juhász Norbert - We Love Budapest

A tó felől nézve balra egy tekintélyes iskolaépület áll, jobbján a kéttornyú Szent Imre-templom. Az eredeti koncepció szerint jobbra feküdt volna a gimnázium, balra pedig a rendház épülete. Itt ma az IBS működik, korábban ÁVF, azelőtt pedig a döbbenetesen jó tudományos műhelyként ismert Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem.

Az eredeti épületeket egy szobrokkal díszített kolonnád (vagyis oszlopsor, oszlopos folyosó) kötötte volna össze a tervek szerint.

Újbuda ikonikus tornyai – a Szent Imre-templom

Fotó: A Wälder Gyula Által Készített Egyik Látványterv

A két, sisakos torony elválaszthatatlanul az újbudai városkép részévé vált, nem csoda, hogy a kerület logójához is ezt a motívumot választották. Az egész koncepciót a neves építész, Wälder Gyula rakta le még az 1920-as években.

Újbuda ikonikus tornyai – a Szent Imre-templom

Fotó: Juhász Norbert - We Love Budapest

Wälder egyébként a korszak foglalkoztatott építésze volt, ő tervezte többek között a Madách teret uraló hatalmas téglaépületet, a Székesfővárosi Közlekedési Rt. székházát az Akácfa utcában, de a Napraforgó utcai mintatelepen is megvalósult terve. Saját házát egyébként a Villányi úttól néhány méterre lévő Himfy utcában építette föl – ezt ma a Szent Imre egyházközség használja.

Újbuda ikonikus tornyai – a Szent Imre-templom

Fotó: Juhász Norbert - We Love Budapest

Átmeneti korszakAz épület mind politikai, mind építészeti értelemben sajátos korszakban készült. Tény, hogy a két világháború közötti időszak nem a magyar történelem legdicsőségesebb fejezete, de mint minden korszaknak, ennek is volt néhány pozitívuma – ezek között a szakértők többsége a Klebelsberg Kuno által felügyelt művelődés- és oktatásügyet említi első helyen. A miniszter megteremtette a népiskolák rendszerét, több ezer tanyasi tantermet építtetett, jelentős egyetemi építkezésekbe kezdett, és külföldön létrehozta Collegium Hungaricumok rendszerét.

Újbuda ikonikus tornyai – a Szent Imre-templom

Fotó: Juhász Norbert - We Love Budapest

A ciszterci rend – melynek régi álma volt egy budapesti iskola, templom és rendház felépítése – a Villányi úton vásárolt telket, de az új iskola felépítésére csak az I. világháború után kerülhetett sor. Ehhez az anyagi alapot a zirci apátság előszállási uradalma biztosította, ahol kitűnően működő mintagazdaságot vezettek, amelyből még a keskeny nyomtávú vasút sem hiányzott.

Újbuda ikonikus tornyai – a Szent Imre-templom

Fotó: Juhász Norbert - We Love Budapest

Az épület 1929-re készült el, de maga az iskola már ezelőtt nagy hírnévre tett szert, mivel a tanári kart képzett, fiatal, külföldi tanulmányokat folytató pedagógusok alkották. Ez a hagyomány később sem tört meg, Hadarits Vendel fizikatanár előadásait még a Műegyetemről is látogatták.

Újbuda ikonikus tornyai – a Szent Imre-templom

Fotó: Juhász Norbert - We Love Budapest

Bár a harmadik épület a II. világháború miatt soha nem készülhetett el, a neobarokk templom 1938-ra felépült, bár az eredeti tervek cizelláltságából visszavettek. Gondoljunk bele, ezzel nagyjából egy évtizedben épült föl Buda két másik ismert temploma a Városmajorban és Pasaréten.

Újbuda ikonikus tornyai – a Szent Imre-templom

Fotó: Juhász Norbert - We Love Budapest

Hogy az építészek gyökeresen más utat jártak, azt nem kell részletezni, ezzel együtt nem állítható, hogy az újbudai műemléképület ne lenne éppúgy markáns alkotás, a korszak lenyomata.

Újbuda ikonikus tornyai – a Szent Imre-templom

Fotó: Juhász Norbert - We Love Budapest

Építészeti szempontból a templom különlegessége, hogy vasbeton vázzal, sok műkő alkalmazásával épült, és a barokkos díszítés ellenére a szerkezet egyszerű, a kompozíció világos.

A szentély – a ciszterci hagyományoknak megfelelően – egyenes záródású.

Újbuda ikonikus tornyai – a Szent Imre-templom

Fotó: Juhász Norbert - We Love Budapest

A két torony által közrefogott homlokzaton a ciszterci rend négy jelentős alakját láthatjuk.

Újbuda ikonikus tornyai – a Szent Imre-templom

Fotó: Juhász Norbert - We Love Budapest

Néhány éve nyitották meg a templom működése szempontjából racionálisabb, Orbán Tibor építész tervei szerint kialakított kápolnát a főbejárattól balra. Hagyománytisztelő, és mégis mai alkotás.

Nevét a szegények orvosáról, Batthyány-Strattmann Lászlóról kapta.

Újbuda ikonikus tornyai – a Szent Imre-templom

Fotó: Juhász Norbert - We Love Budapest

A templomtér különlegessége a festett kazettás mennyezet.

Újbuda ikonikus tornyai – a Szent Imre-templom

Fotó: Juhász Norbert - We Love Budapest

Felújítási tervekBár a két épület közel sincs katasztrofális állapotban, de a felújítás igencsak sürgetővé vált: a templom főlépcsője tönkrement, az északi toronyról hullik a vakolat, méltatlan az egész helyzet. Az évek során sok ötlet összegyűlt, amivel nemcsak az épületegyüttes, hanem az egész környék nyerhetne és Újbuda egy festői, ugyanakkor jól használható, központi parkot kaphatna.

Újbuda ikonikus tornyai – a Szent Imre-templom

Fotó: Juhász Norbert - We Love Budapest

A park egyáltalán nincs kihasználva, ezen mindenképp változtatni szeretnének – mondja Semmelweis Tamás, a felújítási koncepcióval megbízott építész, akinek ősei egyébként a zirciek birtokain dolgoztak sok évtizeddel ezelőtt.

Újbuda ikonikus tornyai – a Szent Imre-templom

Fotó: Juhász Norbert - We Love Budapest

Azután itt van a tó, amivel az épületnek semmilyen kapcsolata nincs. A templom előtt autók parkolnak, az út túloldalán ismét egy sor kocsi áll. Zebra nincs, aki itt átugrál a síneken, súlyos szabálysértést követ el. Jó lenne, ha legalább a homlokzat előtt létrejöhetne egy kis teresedés, ha pedig összekötnék a tóval, az összes erre járó környékbeli és diák szívesebben ülne ki egy kicsit napozni a parkba. A felújított Budai Parkszínpadot is sokkal könnyebben lehetne elérni így. Arról már nem is beszélünk, hogy ez a pályaszakasz mennyivel másképp mutatna, ha befüvesítenék.

Újbuda ikonikus tornyai – a Szent Imre-templom

Fotó: Kárpátber Kft.

Pedig a templom sokszor tömve van, és nem csak az esküvők alatt. Mindez nem csoda, a közösségi élet kiemelkedő és a ciszterciek regulája áll talán a legközelebb a mai emberhez. Adventkor például a puritán falakat fényfestéssel dobták fel, a kapuban forralt bort osztottak, bent pedig különböző „meditatív” koncerteket rendeztek, így sokan beültek egy kicsit, hogy egyedül legyenek, gondolkozzanak a hárfa- vagy orgonaszóban.

Újbuda ikonikus tornyai – a Szent Imre-templom

A toronyban eredetileg átvilágított tejüveggel készült toronyórák voltak, ezt is szeretnék visszaépíteni, hiszen az oldalsót akár a körtérről is látni lehetne, a környékről pedig teljesen hiányzik „az óra”. A Kálvin téri templom tornya az egyik kedvencünk az éjszakai pesti városképben. Jó lenne egy Budán is.

Hasonló tartalmak

Admin mode